ด้ายแดง - until we meet again ตอนที่ 17 (ตอนจบ)

ด้ายแดง - until we meet again