กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng)

กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng)
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 23 ส.ค.59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 16 ส.ค.59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12 ส.ค.59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 09 ส.ค.59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 02 ส.ค.59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19 ก.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12 ก.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 05 ก.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 21 มิ.ย. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 24 พ.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19 เม.ย.59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 23 ก.พ. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 8 ธ.ค. 58
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 6 เม.ย. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 15 ธ.ค. 58
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 9 ก.พ. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 8 มี.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 1 ก.ย. 58
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 22 ธ.ค. 58
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 6 ต.ค. 58
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 6 ก.ย. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 13 ต.ค. 58
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 15 ก.ย. 58
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19 ม.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 26 ม.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 29 ก.ย. 58
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 8 ก.ย. 58
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 10 พ.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 3 พ.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 30 ส.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 13 ก.ย. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 20 ก.ย. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 27 ก.ย. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 4 ต.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 11 ต.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 1 พ.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 15 ต.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 22 พ.ย. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 29 ต.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 06 ธ.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 13 ธ.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 20 ธ.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 27 ธ.ค. 59
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 2 ม.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 3 ม.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 10 ม.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 17 ม.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 24 ม.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 31 ม.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 7 ก.พ. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) วันหยุด 13 ก.พ. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 21 ก.พ. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 7 มี.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 14 มี.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 21 มี.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 28 มี.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 4 เม.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 11 เม.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 13 เม.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 17 เม.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 18 เม.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 25 เม.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 2 พ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 9 พ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 16 พ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 30 พ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 6 มิ.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 13 มิ.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 20 มิ.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 27 มิ.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 4 พ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 10 ก.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 11 ก.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 18 ก.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 25 ก.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) กิ๊กดู๋ ฮอลิเดย์ (Kik Du Holiday) เงาเสียง เบิ้ล ปทุมราช 28 ก.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 1 ส.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 8 ส.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 14 ส.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 15 ส.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 22 ส.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 29 ส.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 2 ก.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 5 ก.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 9 ก.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12 ก.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19 ก.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 26 ก.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 3 ต.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 31 ต.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 7 พ.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 11 พ.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 21 พ.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 25 พ.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 28 พ.ย. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 2 ธ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 5 ธ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 9 ธ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12 ธ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 16 ธ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19 ธ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 26 ธ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 30 ธ.ค. 60
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 1 ม.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 9 ม.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 13 ม.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 20 ม.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 23 ม.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 27 ม.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 30 ม.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 3 ก.พ. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 6 ก.พ. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 10 ก.พ. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 13 ก.พ. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 17 ก.พ. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 20 ก.พ. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 24 ก.พ. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 27 ก.พ. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 3 มี.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 6 มี.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 10 มี.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 13 มี.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 17 มี.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 20 มี.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 24 มี.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 27 มี.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 7 เม.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 10 เม.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 14 เม.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 17 เม.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 21 เม.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 28 เม.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 1 พ.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 8 พ.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12 พ.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19 พ.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 22 พ.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 26 พ.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 29 พ.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 2 มิ.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 5 มิ.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 9 มิ.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12 มิ.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 16 มิ.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19 มิ.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 23 มิ.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 30 มิ.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 7 ก.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 14 ก.ค.61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 21 ก.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 7 ส.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 14 ส.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 25 ส.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 25 ส.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 1 ก.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 4 ก.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 11 ก.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 18 ก.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 22 ก.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 25 ก.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 29 ก.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 2 ต.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 6 ต.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 9 ต.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 20 ต.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 23 ต.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 27 ต.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 30 ต.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 3 พ.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 17 พ.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 20 พ.ย. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 24 พ.ย. 614
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 4 ธ.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 8 ธ.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 11 ธ.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 18 ธ.ค. 61
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 08-01-2019 เงาเสียง ตูน Bodyslam
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 15-01-2019 เงาเสียง ไมค์ ภิรมพร
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 22-01-2019 เงาเสียง ลำไย ไหทองคำ
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 29-01-2019 เงาเสียง คริสตินา อากีล่าร์
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 05-02-2019 เงาเสียง บ่าววี
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12-02-2019 เงาเสียง เบิ้ล ปทุมราช
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19-02-2019 เงาเสียง พลพล พลกองเส็ง
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 26-02-2019 เงาเสียง ตั๊กแตน ชลดา
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 05-03-2019 เงาเสียง ศรเพชร ศรสุพรรณ
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12-03-2019 เงาเสียง กระแด อาร์ สยาม
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19-03-2019 เงาเสียง รุ่ง สุริยา
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 26-03-2019 เงาเสียง แสตมป์ อภิวัชร์
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 02-04-2019 เงาเสียง วงพัทลุง
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 09-04-2019 เงาเสียง นกน้อย อุไรพร
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 16 เม.ย. 62 [ออย แสงศิลป์+วงฮันแนว]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 23 เม.ย. 62 - [เจนนิเฟอร์ คิ้ม]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 30 เม.ย. 62 [แมน มณีวรรณ อาร์สยาม]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 07-05-2019 เงาเสียง ก้อง สหรัก
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 14 พ.ค. 62 [สุนารี ราชสีมา]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 21-05-2019 เงาเสียง อาม ชุติมา, กวาง จิรพรรณ
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 28-05-2019 เงาเสียง ไหมไทย หัวใจศิลป์
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 4 มิ.ย. 62โต๋ - ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 11 มิ.ย. 62 - จินตหรา พูนลาภ
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 18 มิ.ย. 62 - เจนนี่-ลิลลี่
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 25-06-2019 - เบิ้ล ปทุมราช
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 01-07-2019 - [กุ้ง สุธิราช อาร์สยาม]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 09-07-2019 [หญิงลี ศรีจุมพล]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 16-07-2019 - [ลุลา กันยารัตน์]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 23 ก.ค. 62 - [จ๊ะ อาร์สยาม]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 30 ก.ค. 62 - [แจ้-ดนุพล แก้วกาญจน์]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 6 ส.ค. 62 - [ใบเตย อาร์สยาม]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 13 ส.ค. 62 - [อ.ไข่ มาลีฮวนน่า]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 20 ส.ค. 62. - [ฮาย อาภาพร นครสวรรค์]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 27 ส.ค. 62 - [วง POTATO]
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 03-09-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 10-09-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 17-09-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 24-09-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 01-10-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 08-10-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 15-10-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 22-10-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 29-10-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 05-11-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12-11-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19-11-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 26-11-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 03-12-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 10-12-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 17-12-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 24-12-2019
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 07-01-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 14-01-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 21-01-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 28-01-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 04-02-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 11-02-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 18-02-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 25-02-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 03-03-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 10-03-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 17-03-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 24-03-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 31-03-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 21-04-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 28-04-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 05-05-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12-05-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 05-06-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12-06-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19-06-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 26-06-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 03-07-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 10-07-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 17-07-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 24-07-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 31-07-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 07-08-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 14-08-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 28-08-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 11-09-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 18-09-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 25-09-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 02-10-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 09-10-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 16-10-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 30-10-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 06-11-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 13-11-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 20-11-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 27-11-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 04-12-2020 / เงาเสียง แคลช
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 18-12-2020 / เทปพิเศษ รวมดาวออนไลน์
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 11-12-2020
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 25-12-2020 / เทปพิเศษ รวมความสนุก
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 01-01-21 / เทปพิเศษรวมศิลปิน Cover
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 15-01-2021 / สงครามเงาเสียง แมตช์หยุดโลก 2021
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 29-01-2021 / เงาเสียง อ้อย กระท้อน
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 22-01-2021
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 29-01-2021 / เงาเสียง อ้อย กระท้อน
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 05-02-2021 / เงาเสียง อ้อม สุนิสา, มอส ปฏิภาณ
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12-02-2021 / ลองครบรอบ 10 ปี! ดวลเงาเสียงนัดพิเศษ
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19-02-2021 / ฉลองครบรอบ 10 ปี! ดวลเงาเสียงนัดพิเศษ
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 26-02-2021 / ฉลองครบรอบ 10 ปี! ดวลเงาเสียงทีมเวิร์ก
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 05-03-2021 / ฉลองครบรอบ 10 ปี! ดวลเงาเสียงทีมเวิร์ก
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 12-03-2021 / ฉลองครบรอบ 10 ปี! ดวลเงาเสียงฟีเจอริง
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 19-03-2021 / ฉลองครบรอบ 10 ปี ดวลเงาเสียงฟีเจอริง
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 26-03-2021 / เงาเสียง พาวเวอร์แพท, อะตอม ชนกันต์
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 02-04-2021 / เงาเสียง เสรี รุ่งสว่าง, รัชนก ศรีโลพันธุ์
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 09-04-2021 / เงาเสียง จ๊ะ พงผณี
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 16-04-2021 / เงาเสียง ยิ่งยง ยอดบัวงาม, อาภาพร นครสวรรค์
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 23-04-2021 / เงาเสียง พรศักดิ์ ส่องแสง, พิมพา พรศิริ
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 30-04-2021 / เงาเสียง ไอซ์ ศรัณยู, ศรเพชร ศรสุพรรณ
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 07-05-2021 / เงาเสียง มนต์สิทธิ์ คำสร้อย, หญิง ธิติกานต์
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 14-05-2021 / เงาเสียง วงกางเกง x พงศ์ พัทลุง, บิว กัลยาณี อาร์สยาม
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 28-05-2021 / กิ๊กดู๋เงาเสียงเฟสติวัล
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 21-05-2021 / เงาเสียง แจ๊ค ธนพล
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 04-06-2021 / เงาเสียงเฟสติวัล เพลงฮิตยุค 90
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 18-06-2021 / เงาเสียงเฟสติวัล สงครามเพลงวาไรตี้
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 25-06-2021 / เงาเสียงเฟสติวัล แชมป์ชนแชมป์ พี่น้องร้องเพลงเสก
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 02-07-2021 / เงาเสียงเฟสติวัล ทึ่ง อึ้ง เสียงข้ามเพศ
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 09-07-2021 / เงาเสียง นุช วิลาวัลย์
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 23-07-2021 / เงาเสียง ลำไย ไหทองคำ
กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (Kik Du Songkhram Phleng) 30-07-2021 / เงาเสียง เทียรี่ เมฆวัฒนา