คนอวดผี Khon Uad Phee

คนอวดผี Khon Uad Phee
คนอวดผี Khon Uad Phee 7 ก.ย. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 31 ส.ค. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 24 ส.ค. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 17 ส.ค. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 10 ส.ค. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 3 ส.ค. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 5 ต.ค. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 12 ต.ค. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 23 พ.ย. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 30 พ.ย. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 7 ธ.ค. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 14 ธ.ค. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 21 ธ.ค. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 28 ธ.ค. 59
คนอวดผี Khon Uad Phee 4 ม.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 11 ม.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 18 ม.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 25 ม.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 1 ก.พ. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 8 ก.พ. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 15 ก.พ. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 22 ก.พ. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 1 มี.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 8 มี.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 15 มี.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 22 มี.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 29 มี.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 5 เม.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 12 เม.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 19 เม.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 26 เม.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 3 พ.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 10 พ.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 17 พ.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 24 พ.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 31 พ.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 7 มิ.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 21 มิ.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 28 มิ.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 5 ก.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 12 ก.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 19 ก.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 26 ก.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 2 ส.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 9 ส.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 16 ส.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 23 ส.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 30 ส.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 6 ก.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 13 ก.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 20 ก.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 27 ก.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 4 ต.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 11 ต.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 1 พ.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 8 พ.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 15 พ.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 22 พ.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 29 พ.ย. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 6 ธ.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 13 ธ.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 20 ธ.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 27 ธ.ค. 60
คนอวดผี Khon Uad Phee 3 ม.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 10 ม.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 17 ม.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 24 ม.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 31 ม.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 7 ก.พ. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 14 ก.พ. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 21 ก.พ. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 28 ก.พ. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 7 มี.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 14 มี.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 21 มี.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 28 มี.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 4 เม.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 11 เม.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 18 เม.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 25 เม.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 2 พ.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 9 พ.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 16 พ.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 23 พ.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 30 พ.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 6 มิ.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 13 มิ.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 20 มิ.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 27 มิ.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 4 ก.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 11 ก.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 18 ก.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 25 ก.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 1 ส.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 8 ส.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 15 ส.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 22 ส.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 21 ส.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 29 ส.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 5 ก.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 12 ก.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 19 ก.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 26 ก.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 3 ต.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 10 ต.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 17 ต.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 24 ต.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 31 ต.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 7 พ.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 14 พ.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 21 พ.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 28 พ.ย. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 5 ธ.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 12 ธ.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 19 ธ.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 26 ธ.ค. 61
คนอวดผี Khon Uad Phee 26-12-2018
คนอวดผี Khon Uad Phee 02-01-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 09-01-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 16-01-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 23-01-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 30-01-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 06-02-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 13-02-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 20-02-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 27-02-2019 ตอน ถูกผีข่มขืน
คนอวดผี Khon Uad Phee 06-03-2019 ตอน ผีให้โชค
คนอวดผี Khon Uad Phee 13-03-2019 ตอน ถูกผีข่มขืน
คนอวดผี Khon Uad Phee 20-03-2019 ตอน ผีหลอกในห้องน้ำ
คนอวดผี Khon Uad Phee 27-03-2019 ตอน ผีแทรกร่าง
คนอวดผี Khon Uad Phee 3 เม.ย. 62 มีเพื่อนเป็นผีสถานีตำรวจกระเป๋าผีสิง
คนอวดผี Khon Uad Phee 10 เม.ย. 62 คนสั่งผี , สถานีตำรวจกระเป๋าผีสิง
คนอวดผี Khon Uad Phee 17 เม.ย. 62 สร้างศาลให้วิญญาณลูก
คนอวดผี Khon Uad Phee 23 เม.ย. 62 - ปราง ปรางทิพย์
คนอวดผี Khon Uad Phee 1 พ.ค. 62 - ป๊อปปี้ The Face
คนอวดผี Khon Uad Phee 08-05-2019 ตอน หุ่นผีสิง
คนอวดผี Khon Uad Phee 15-05-2019 ตอน วิญญาณทวงถาม
คนอวดผี Khon Uad Phee 22 พ.ค. 62 ตอน ผีตามหึงหวง
คนอวดผี Khon Uad Phee 29-05-2019 ตอน ถูกวิญญาณจู่โจม
คนอวดผี Khon Uad Phee 05-06-2019 - ตอน หอพักผีสิง
คนอวดผี Khon Uad Phee 12-06-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 19-06-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 26-06-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 03-07-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 10-07-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 17-07-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 24-07-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 31-07-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 07-08-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 14-08-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 21-08-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 28-08-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 04-09-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 11-09-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 18-09-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 25-09-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 02-10-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 09-10-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 16-10-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 23-10-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 30-10-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 06-11-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 13-11-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 20-11-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 27-11-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 04-12-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 11-12-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 18-12-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 25-12-2019
คนอวดผี Khon Uad Phee 01-01-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 08-01-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 15-01-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 22-01-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 29-01-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 05-02-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 12-02-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 19-02-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 26-02-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 04-03-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 11-03-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 18-03-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 25-03-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 01-04-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 08-04-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 15-04-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 22-04-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 29-04-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 06-05-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 13-05-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 20-05-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 27-05-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 03-06-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 10-06-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 17-06-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 24-06-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 01-07-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 08-07-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 15-07-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 22-07-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 29-07-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 05-08-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 19-08-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 26-08-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 02-09-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 09-09-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 16-09-2020
คนอวดผี Khon Uad Phee 23-09-2020 / ตอน ทำดีจนตัวตาย
คนอวดผี Khon Uad Phee 30-09-2020 / ตอน ลูกกลายเป็นศพไร้ญาติ
คนอวดผี Khon Uad Phee 07-10-2020 / ตอน ไร่ดอกหญ้าอาถรรพ์
คนอวดผี Khon Uad Phee 14-10-2020 / ตอน ถูกยิงตายคาบ้าน
คนอวดผี Khon Uad Phee 21-10-2020 / ตอน เณรถูกแทงเสียชีวิต
คนอวดผี Khon Uad Phee 28-10-2020 / ตอน บ้านผีสิง
คนอวดผี Khon Uad Phee 04-11-2020 / ตอน รถผีสิง
คนอวดผี Khon Uad Phee 11-11-2020 / ตอน วิญญาณ อาฆาต
คนอวดผี Khon Uad Phee 18-11-2020 / ตอน มอเตอร์ไซค์ผีสิง
คนอวดผี Khon Uad Phee 25-11-2020 / ตอน เขาอาถรรพ์
คนอวดผี Khon Uad Phee 09-12-2020 / ตอน ผิดใจกับเจ้าที่
คนอวดผี Khon Uad Phee 02-12-2020 / ตอน ผีหวงลูก
คนอวดผี Khon Uad Phee 16-12-2020 / ตอน รถไฟชนรถบัสกฐิน
คนอวดผี Khon Uad Phee 23-12-2020 / ตอน วิญญาณลูกชายที่เสียชีวิต
คนอวดผี Khon Uad Phee 30-12-2020 / ตอน เปิดปากเจ้าที่เจ้าทาง
คนอวดผี Khon Uad Phee 06-01-2021 / ตอน อาถรรพ์ตามหลอกหลอน
คนอวดผี Khon Uad Phee 13-01-2021 / ตอน สื่อสารดวงวิญญาณ
คนอวดผี Khon Uad Phee 20-01-2021 / ตอน วิญญาณถูกแทงตายเป็นห่วงพ่อแม่
คนอวดผี Khon Uad Phee 27-01-2021 / ตอน ฝาแฝดตาย
คนอวดผี Khon Uad Phee 03-02-2021 / ตอน สาวถูกฆ่าปาดคอ จุดไฟเผา
คนอวดผี Khon Uad Phee 10-02-2021 / ตอน คิดถึงแม่
คนอวดผี Khon Uad Phee 17-02-2021 / ตอน พ่อเสีย หลังจากไปขุดศพที่สุสาน
คนอวดผี Khon Uad Phee 24-02-2021 / ตอน จะผูกคอตาย และจะตามไปหลอกหลอน
คนอวดผี Khon Uad Phee 03-03-2021 / ตอน ลูกชายจมน้ำตาย
คนอวดผี Khon Uad Phee 10-03-2021 / ตอน นอนกับผี
คนอวดผี Khon Uad Phee 17-03-2021 / ตอน เธอผู้มีคุณพ่อเป็นจอมขวังเวทย์
คนอวดผี Khon Uad Phee 24-03-2021 / ตอน เสียชีวิตเพราะผี
คนอวดผี Khon Uad Phee 31-03-2021 / ตอน ผีมาขอส่วนบุญ
คนอวดผี Khon Uad Phee 07-04-2021 / ตอน วิญญาณยังห่วงคนในบ้าน
คนอวดผี Khon Uad Phee 14-04-2021 / ตอน มีกรรมเรื่องความรัก
คนอวดผี Khon Uad Phee 21-04-2021 / ตอน คลองอาถรรพ์
คนอวดผี Khon Uad Phee 28-04-2021 / ตอน โค้งอาถรรพ์
คนอวดผี Khon Uad Phee 05-05-2021 / ตอน ชายที่ถูกลูกค้าจ่อยิงจนตายที่อู่ซ่อมรถของตัวเอง
คนอวดผี Khon Uad Phee 12-05-2021 / ตอน ผีเฮี้ยน
คนอวดผี Khon Uad Phee 19-05-2021 / ตอน ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ทำตามสัญญา
คนอวดผี Khon Uad Phee 26-05-2021 / ตอน สื่อสารกับดวงวิญญาณที่ติดค้างอยู่ในบ้านนาน 13 ปี
คนอวดผี Khon Uad Phee 02-06-2021 / ตอน ความรักสุดประทับใจ ชายเก็บศพภรรยาไว้ในบ้าน
คนอวดผี Khon Uad Phee 09-06-2021 / ตอน เจอผีไม้จากกุโบร์
คนอวดผี Khon Uad Phee 23-06-2021 / ตอน รถกระบะทับร่าง
คนอวดผี Khon Uad Phee 16-06-2021
คนอวดผี Khon Uad Phee 30-06-2021 / ตอน สูญเสียคนในครอบครัวจากโรคโควิด-19
คนอวดผี Khon Uad Phee 07-07-2021 / ตอน หลานสาวโดนแทงห่วงลูกและยาย
คนอวดผี Khon Uad Phee 14-07-2021 / ศูนย์บรรเทาทุกข์ผี ตอน จูบลา ห่วงแม่
คนอวดผี Khon Uad Phee 21-07-2021
คนอวดผี Khon Uad Phee 28-07-2021 / ตอน ศพใต้ท้องรถ
คนอวดผี Khon Uad Phee 04-08-2021 / ตอน โดนรุ่นพี่ทำร้ายจนตาย
คนอวดผี Khon Uad Phee 11-08-2021
คนอวดผี Khon Uad Phee 18-08-2021 / ตอน สัมภเวสีที่อาศัยอยู่ในบ้าน
คนอวดผี Khon Uad Phee 25-08-2021 / ตอน จุดกักขังวิญญาณ