Picture a Scientist (2020) [บรรยายไทย]

Picture a Scientist (2020) [บรรยายไทย]

เรื่องย่อ : หนังออนไลน์ Picture a Scientist (2020) [บรรยายไทย]

Picture a Scientist เป็นสารคดีปี 2020 ที่เน้นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในด้านวิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของนักวิจัยหญิงที่มีชื่อเสียงหลายคน และนำมาซึ่งความกระจ่างเกี่ยวกับอุปสรรคที่พวกเขาเผชิญ รวมถึงกรณีของการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด ภาพยนตร์เรื่องนี้มีศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาของ MIT Nancy 

 

หมวดหมู่ : สารคดี

รับชม : 644 ครั้ง